Blog

Har du dominans i dit forhold?

Når du indleder et forhold til en anden person, uanset om du er mand eller kvinde, tænker mange ikke
over, at der kan være dominans i forholdet. Mange har sikkert været ude for at møde en person som var
meget dominerende, men hvordan får man balance i forholdet, når den ene part dominerer mere end den
anden?

Hvad er dominans?

De fleste tror at det ofte er manden der vil have dominans, eller at han bare tager den, altså alfadominans.
Man ser det jo i dyreriget og ofte vil mænd gerne have dominans, men hvad er dominans? Dominans er når
en person M/K vil have styringen i alle henseender uanset prisen om det så koster dem deres forhold. Så
dominans handler om styring og kontrol. At være i kontrol er noget mange kan nikke genkendende til. Når
man styrer, kender man selv vejen og der kan ikke dukke noget op undervejs, som kan forstyrre processen.
Man ved hvad der skal ske og det giver tryghed. Nedenunder styringen ligger der en angst for at slippe
kontrol og styring, så ofte er det derfor man har dominans, for at undgå angsten.
Men dominans kan også være positiv, hvis man er bevidst om, hvorfor det er nødvendigt at have dominans
og hvordan dominans skal administreres.

Positiv dominans

Positiv dominans er når man er bevidst om sine egne styrker og svagheder. Vi kan ikke være lige gode til
alting, så hvis vi bliver ved parforholdet, er det vigtigt at kende sine styrker og svagheder så man
komplementerer hinanden bedst og opnår det bedste samlede resultat.
At kunne ”overgive” sig til den andens ”magt” og ledende rolle kræver selvindsigt og kræver at man kan
lære at acceptere en vis usikkerhed endda kunne acceptere, en vis mængde angst. Når man samarbejder,
opnår man det bedste resultat. Hvis en person i forholdet altid dominerer, vil den anden jo altid føle sig
udenfor og ikke føle sig ” brugt” godt nok. Ofte ses der dominans i et parforhold, hvilket også kan være
anstrengende for den ene part, især hvis han/hun er nødt til at tage dominansen, fordi den anden fejler,
men det bedste resultat opnås ved at kunne give og tage i et forhold, så 1+1 bliver 3. Sammen bliver man
stærkere.


Det handler om at kunne se andres styrker og kunne erkende sig egne svagheder, men samtidig, at kunne
respektere hinanden, selvom der også er svagheder. Hvis man ser skævt til hinanden, ”hun er da svag fordi
hun ikke kan sige fra overfor sin egen mor”, bliver styrken i forholdet ikke udnyttet positivt men negativt og
der bliver en skævvridning som koster i forholdet og tærer på forholdet.
Man skal medbringe sine egne styrker i forholdet, men også være bevidst om egne svagheder for at
dominansen kan bruges positivt i forholdet. Vi kan ikke være lige god til alting, så derfor kan dominansen
svinge imellem parterne, alt efter hvad der skal ske.
Hvis man kan tage og give dominansen fra sig, bliver det meget nemmere at være i et forhold og forholdet
bliver stærkere.

Negativ dominans

Hvis en af parterne i forholdet altid tager dominansen, bliver forholdet meget ensrettet og forudsigeligt,
hvilket kan give tryghed, men ofte giver det uligevægt og forholdet bliver skævt og ofte trives de begge
dårligt. Det drejer sig om at kunne samarbejde og give slip på dominansen. Der ligger altid nogle følelser

bag dominans, som den enkelte slet ikke er bevidst om. Dominans kan være anstrengende og opslidende
for et forhold, da begge parter bliver meget påvirket af det.

Dominans kan omhandle mange ting, men mange er slet ikke klar over, at eks. jalousi faktisk handler om
dominans. Jalousi er jo angsten for at miste, så hvis en person er dominerende overfor den anden, eks i
forbindelse med julefrokost, handler det jo om angsten for at miste. Den som dominansen går du over føler
sig bundet, mistænkelig gjort, overvåget og det giver en skævvridning.
Når man bliver udsat for en dominerende partner, får man følelsen af magtesløshed. Man kan aldrig gøre
noget som er godt nok og man skal hele tiden være på vagt for man bliver domineret hvis man laver fejl,
eller partneren bare synes man laver fejl og det er en stor negativ konsekvens af dominans.
Dominans handler altså om angst og for at undgå at stifte bekendtskab med angsten.

Hvordan tackler man en dominerende person?

Det kræver nogle gange stort mod for at sætte sig op imod en dominerende person. Hvis man skal det,
kræver det indsigt i sig selv og partneren, for netop at kunne argumentere imod partneren og det er jo ofte
derfor par skændes, da de ikke er enige om hvordan de tackler problemerne i forholdet og dagligdagen. Det
kan være uenighed om børneopdragelse, økonomi osv.
Hvis den ene part dominerer på alle fronter og man bliver træt af det, er man sikker på konflikt i forholdet,
hvis man går imod partneren. Dominans findes kun hvis man tillader det, så dominans handler om en selv
og slet ikke om partneren. Jeg har ofte set skævvridning i parforholdet, fordi det var nemmest at lade sig
dominere eller også var man slet ikke klar over der var dominans.
Et eks fra min praksis.


En kvinde i starten af 50`erne kom til mig og skulle skilles. Hun var meget ulykkelig men var også godt klar
over, at der var noget ”galt” som hun udtrykte det. Hun følte hun var blevet misbrugt, udnyttet og at hun
også selv var skyld i det. Hun havde fundet en mand som var dominerende, men hun havde aldrig tænkt
over, at hun havde ladet sig dominere. Han havde karriere og hun var den der passede børnene og ordnede
baglandet, hvilket havde fungeret i mange år, men hun var egentligt blevet træt af det for nogle år siden,
da hun følte sig overset, domineret og udnyttet. Da hun begyndte at sige fra, fandt han en anden. Hun
undrede sig hvorfor?

Det kunne hun ikke fordi hun havde ladet sig dominere. Hun havde altid tænkt på ham først, før sig selv og
hun indordnede sig under hans domæne og hans måde at gøre tingene på. Hun blev klar over, at hun var
havnet hos en mand der kun accepterede hende, når hun gjorde som han ville og da hun sagde fra, fandt
han en anden kvinde.

Når man lader sig dominere, bliver man sat uden for indflydelse og man lever sit liv på en løgn og bilder sig
selv ind, at han/hun elsker mig, men det gør dominerende mennesker sjældent, de elsker kun sig selv
og ”elsker” kun sin partner, så længe partneren gør som han/hun vil. Så snart man gør modstand/oprør mod
dominansen, så forlader han/hun sin partner, fordi han/hun ikke kan udøve sin dominans.


Han var en meget dominerende mand og da de mødte hinanden, blev hun var meget forelsket. Hun blev
blind af kærlighed. Da han tog hende og hendes børn til sig og gav hende tryghed og ”kærlighed” var hun
solgt med det samme. Nu var hun blevet bevidst om, at han altid havde gjort som han ville og ikke som de
ville eller som hun ville, alting skete efter hans valg. Han spurgte hende aldrig om hvad hun synes, hvad hun
havde brug for, hvordan han synes hun var og han havde egentligt aldrig spurgt til hende om hvordan hun
havde det og han var egentlig ligeglad med hende. Alt dette var gået op for hende nu. Hendes spørgsmål
var, ”hvorfor kunne jeg ikke se hvordan han var”?

Så det handler om at kende sig selv og blive stærkt nok til at stå imod en dominerende partner og få indblik
i, hvorfor en partner har brug for dominans. Ofte ender det med skilsmisse fordi en dominerende partner
ikke kan leve med en ligeværdig partner, da de ikke kan fralægge sig dominans, så mærker de angsten for
tydeligt.
Så husk, at dominerende partnere er svage partnere som ikke ønsker ligeværdighed, respekt eller
kærlighed på den rigtige måde.