Parterapi

Genfind kærligheden

Børn · Ansvar · Kriser · Misforståelser · Utroskab · Afvisninger

Ofte kræver parterapi kortere forløb end enkeltterapi og problemer kan ofte løses efter få gange. Parterapi går ud på, at gøre problemerne synlige. Få ændringer kan ofte være nok, for at genfinde kærligheden. Bare det at lære at tale sammen på en god måde løser mange problemer.

Mange i parforhold oplever, at man ikke bliver forstået af den anden.

Terapien går ud på at den enkelte tager ansvar for sig selv og derved bliver stærkere i parforholdet. Den manglende forståelse og manglende indlevelse i hinanden munder ofte ud i skilsmisse eller utroskab, ligesom det kan føre til uhensigtsmæssige magtkampe.

Erstat de endeløse diskussioner med nye handlemønstre

Som i individuel terapi, gælder det at gøre det ubevidste, bevidst. Parret får nye handlemønstre og bliver bedre til at kommunikere med hinanden, hvilket gør, at livet bliver meget mere værdifuldt.

Parterapi opfattes tit som en falliterklæring og den sidste udvej før skilsmissen. Mange par har ofte været gennem lange og opslidende diskussioner, før de tager konsekvensen og kontakter en terapeut. Det er derfor en god idé at komme i gang og derved nå at redde sit forhold, før man når derud hvor skilsmisse er eneste udvej.

De ukendte faktorer

Under behandlingen vil der ofte komme ting frem, som er ukendte faktorer i forholdet. Det kan være af seksuel observans eller ting som man ikke ”tør” tale med sin partner om, da man er bange for afvisning.

Mange i parforhold har hemmeligheder for hinanden, hvilket er helt ok, men ikke hvis det er en kilde til misundelse, nag, utryghed. Hvis man har hemmeligheder som er ens egne, så er det vigtigt, at disse hemmeligheder ikke er nogle der gør den anden ondt.

Åbenhed og gensidig forståelse giver rene linjer i parforholdet og god kommunikation er en nødvendighed, for at få et harmonisk parforhold. Det er med henblik på disse faktorer at jeg hjælper par til et bedre forhold.

Kan I genkende noget?

  • Småskænderier
  • Uenighed om børn og opdragelse
  • Mistro
  • Utroskab
  • Manglende nærvær og sex
  • Misforståelser
  • Forskellige prioriteringer

Når forholdet knirker kan der være en lang række årsager til det sker. Find ind til hinanden igen gennem samtaler.

Book en times samtale nu, og start rejsen tilbage til kærligheden