Drømmetydning

Hvordan foregår en drømmetydning?

Drømmetydning kan kun foregå ved et gensidigt samarbejde.

Når man arbejder med drømme, afdækkes den virkelige betydning bag den tilslørede drøm, som jo altid vil være latent, den jo er tilsløret. Der hører jeg ofte mange sige, ”mine drømme er noget meningsløst virvar, af uforklarlige hændelser”. Dette er ikke korrekt. Alt i drømmene har betydning. Nogen ting har mere værdi end andre, men alle aspekter af en drøm skal med i drømmetydningen.

Jeg sætter ord på og afdækker tilsløringen, som gør drømmene mere forståelige og derved får den enkelte et mere nuanceret billede af sig selv. Du kan så bruge drømmetydningen til, at foretage ændringer i dit liv, da du ved drømmetydningen er blevet mere bevidst om hvad dine tanker går ud på. Det er som at læse en bog om sig selv.

Drømmetydning er ikke kun for dem som vil i psykoanalyse, men kan bruges af alle. Man kan få en session hos mig kun med drømmetydning. Skriv dine drømme ned og lad os gennemgå disse, book en tid, send en mail, eller ring til mig.

Husk at dine drømme, kun er dine og kan kun tolkes ud fra et samarbejde med dig.

Kan drømmetydning bruge af alle?

Drømmetydning er for alle. Det bruges i psykoanalysen, men kan også bruges af dig som blot vil vide mere om det ubevidste som foregår i dig.

Drømmetydning er en ny vej til at gøre dig mere bevidst om hvad der foregår i dit liv. Drømmetydning kan bruge til at se på hvordan du har det psykisk, men det kan også bruges til, at fortælle dig, hvad der sker i dit liv og hvad det er for tanker du har.

Drømmetydning har ingen alder. Alle drømmer om natten, ung som gammel, og drømme fortæller os et budskab, fra det ubevidste. Budskabet kan være af forskellig karakter, men alle dine drømme, har en meddelelse til dig.

Hvorfor drømmer man?

Drømmene vi alle har, er med til at ”rense” vores psyke om natten, så vi genskaber en frisk og ”renset” psyke når vi starter på en ny dag. Uden drømmene som gør rent i psyken, ville vi få meget svært, eller næsten umuligt, ved at få nye indtryk, dagen efter, da man så ville være fyldt op af gårdsdagens indtryk. Derfor drømmer man om natten for at sætte alle indtryk i et perspektiv, som vi bedre forstår og for at rydde op i psyken.

Alle mennesker drømmer. Nogen siger at de aldrig drømmer, men det gør de, de kan bare ikke huske disse. Det kan læres at huske drømme, men det kræver focus og skærpelse på drømmene.

Hvorfor er drømme så svære at forstå?

For en stor dels vedkommende er ens drømme centreret omkring symbolik. Hvad disse symboler betyder, kan afkodes i en drømmeanalyse.

At man drømmer i symbolik er en måde at censurere drømmenes indhold for at tilsløre deres virkelige betydning. På den måde vækker de fantasier, der frembringes, ikke så stærke følelsesmæssige gensvar, at man vågner af sin drøm. Søvnen fortsætter uforstyrret.

Drømme bliver svære at forstå når man drømmer i symbolik, med en afkodning bliver de nemmere at forholde sig til.

Hvorfor får man nogen gange mareridt?

Nogen gange får man dog mareridt og disse er så kraftige, så selv om man drømmer i symbolik, vågner man af drømmen. Disse mareridt går ofte igen og man kan drømme den samme drøm igen og igen og nogen gange vågner man, andre gange gør man ikke.

Der er altid en historie bag mareridtene, som, når den afdækkes, giver mening.

I drømmetydningen bliver det min opgave, at afdække drømmenes tilslørede betydning og derved gøre drømmenes censur forståelig, sætte ord på symbolik og gøre drømmenes særlige sprog forståeligt.

I drømmetydningen bliver det min opgave, at afdække drømmenes tilslørede betydning og derved gøre drømmenes censur forståelig, sætte ord på symbolik og gøre drømmenes særlige sprog forståeligt.

Michael Hansen

1) Email konsultation

Send din drøm til mig på en mail, og jeg sender dig en udførlig mail tilbage med tydningen. Beskriv din drøm så detaljeret som muligt.
Send den til michael@mhterapi.dk

Betalingen skal ske via Mobile Pay eller kontooverførsel efter aftale.

2) Kom forbi til en konsultation

Kom forbi min konsultation til en halv times drømmetydning og få sat ord på din drøm.
Du kan booke en tid online her.

3) Drømmetydning per telefon

Det er også muligt at få drømmetydning per telefon. Kontakt mig på  michael@mhterapi.dk eller 21973758 for at høre nærmere.