Blog

Er du bipolar?

Når vi taler om bipolar lidelse er der mange som slet ikke ved hvad det er og hvordan det udarter sig. Der er
forskelle hos den enkelte, hvordan det udarter sig, men lidelsen er meget invaliderende og ofte er det
meget svært for pårørende at være sammen med en person der er bipolar.


Hvad er bipolar?


Det er næsten som om de personer der lider af sygdommen, er to personer. Det ligger i navnet bipolar, at
der er 2 poler. Den ene er meget depressiv og den anden er manisk. Når de bliver maniske, er de næsten
overlykkelige og har en masse energi. Her kan de næsten gå på vandet af bare glæde og eufori. Efter en
periode, som varierer fra person til person, kommer så den depressive, hvor de kommer helt i kulkælderen
og denne periode kan også variere.

På den måde bliver det lidelsesfuldt og kan være invaliderende for den
enkelte og pårørende har meget svært ved at være en del af sygdommen, da den er meget svær at forstå.
Lidelsen bliver kaldt en affektiv lidelse. Det er fordi det følelserne der varierer og dominere den enkelte.
Det er følelserne der styrer og regerer og ikke omvendt.


Hvad kan man gøre ved det?


Det kræver ofte meget stor selvindsigt for at kunne erkende og gøre noget ved det. De fleste har denne
lidelse i mange år før de kommer i behandling og det tager ofte meget lang tid, før behandlingen virker. Når
man skal behandle bipolar lidelse, skal der ikke fokuseres på begge poler men kun på den ene nemlig den
depressive. Når den depressive side bliver behandlet, mister den maniske side sin styrke, da den ikke kan
stå alene. De to poler komplementerer hinanden og styrker hinanden. De holder fast i hinanden og når den
depressive side bliver behandlet, forsvinder den anden også.


Der er ikke mange der er bevidst om dette men det er en måde at behandle lidelsen på. Det tager ofte lang
tid at behandle lidelsen, men det store arbejde man skal ligge i det er også meget omfangsrigt, da hele ens
liv skal vendes.


Behandlingen i det etablerede system spiller ofte fallit og især når det gælder pårørende.