Blog

Hvad gør et parforhold godt?

Hvorfor er der nogle parforhold der fungerer og hvorfor andre ikke gør? Der er mange faktorer der spiller
ind, men der er nogle faktorer som skal være tilstede for at forholdet fungerer. Hvis man vil have det
optimale ud af forholdet og det skal blive lykkeligt, kræver det vilje og samarbejde, men det kan lykkes.

De optimale faktorer

Kærlighed er selvfølgelig meget vigtigt, at der er gensidig kærlighed, som er i balance. Den ene part må ikke
være ”fortabt” i den anden, da det giver en skæv balance i forholdet, på den måde, at engagement og vilje
styrer forholdet og ikke fornuften, da den tit forsvinder.
Hvis begge er følelsesmæssig i balance, altså som selvstændig person, er det de par som klare sig bedst.
Hvis du vil være lykkelig, må du ikke være afhængig af din partner, hvor du hele tiden skal bekræftes eller
dine tanker, følelser og meninger konstant skal valideres og godkendes, fordi så lægger du dit liv i hans
hænder og hans magt.


Man må gerne ønske sig elsket, beundret men hvis du hele tiden skal kæmpe for det, bliver dit eget
selvværd sat på prøve konstant og din kamp bliver ikke for kærligheden men din egen kamp for
berettigelse, accept og anerkendelse. Mange misforstår dette. Jeg støder tit på både mænd og kvinder der
påtager sig roller i forhold til deres partner. Mange tror at hvis jeg er sådan og sådan overfor min partner,
så elsker han/hun mig nok mere. Det handler ikke om at blive en pleaser, for hvis man gør det, er der ikke
balance i forholdet og en pleaser kæmper ikke for forholdet men for sig selv, nemlig bekræftelse.
Du må finde din indre kærlighed frem. Den kærlighed som ikke kræver bekræftelse fra andre, men kun fra
dig selv. Hvis du får bekræftelse og anerkendelse fra andre, er det jo dejligt men hvis du ikke gør, så har du
den i dig selv. Det er ikke en betingelse for et godt forhold, at du gør det og det, men at du har en indre ro,
som ikke kræver en anden for at kunne leve og eksisterer. Der er mange som ikke kan være alene. At være
alene handler ikke om ensomhed eller angst for at kunne overleve, men det handler om indre accept. ”lige
nu er jeg alene og det er godt nok”


Det er ikke ensbetydende med, at det skal være sådan altid, men hvis man ikke har en indre balance i sig
selv, overfører man bare dette til et nyt forhold og så kører det hele forfra.
Gensidig respekt er ligeledes meget vigtigt. Hvis man har en indre ro, er det meget nemmere at respekterer
sin partner. Man kan ikke være enige om alt, men man kan respektere hinanden i at være uenig.
Diskussioner kan man ikke komme udenom, men man kan gøre diskussioner konstruktive ved gensidig
respekt.


At kunne kommunikere er en vigtig faktor. Jeg har tit hørt i min praksis, ”vi kender hinanden så godt at vi
ved hvad hinanden tænker”. Det kan ikke være mere trist og usandt. Mange har en stor berøringsangst, når
det drejer sig om sandheden. At man kan dele sine tanker og meninger åbent, i et forhold, uden at blive set
ned på, latterliggjort eller blot ignoreret, så kan man komme langt. Jeg har mange gange set, at
parforholdet kan blive en magtkamp, hvor mange ligger energien i at bekæmpe hinanden i stedet for at
accepterer hinandens forskelligheder.
Hvis man er bange for at den ene får mere magt end den anden kan man heller ikke få selverkendelsen
med ind. Hvis man begår en fejl, hvad alle gør, er det ok at sige undskyld til sin partner. At tabe ansigt har
aldrig noget med din partner at gøre men dig selv. Giv plads til hinanden, lad din partner komme til så
han/hun har mulighed for personlig vækst.

Hvis man giver plads til hinanden, er der mulighed for personlig vækst og mulighed for at forholdet udvikler
sig og bliver stærkere. Det er enormt vigtigt at finde det bedste frem i din partner, for når du gør det,
vokser du selv og hun/han giver plads til dig fordi han/hun har det godt. Der er ikke plads til jalousi, angst
for at miste og lignende følelser, som kun er en hindring for vækst.
Et forhold skal være dynamisk, i bevægelse, hele livet igennem, fordi man kan ikke blive stående som
menneske og være tilfreds med det. Vi ønsker alle at være i bevægelse og udvikle os, udvikler skaber
mennesker i balance.