Blog

Respekterer du din partner?

At respektere sin partner betyder ikke at underkaste eller overgive sig helt til sin partner, men det betyder at du ikke ønsker at lave din partner om. Du må leve med han/hun som de er uden at ville forme eller lave vedkommende om, så han/hun passer til det som du ønsker. At have respekt er at ændre sig selv for at styrke forholdet.
Der vil altid være grænser for hvornår du må sige fra, men det er også respekt. Det kræver at du selv kender dine grænser i forhold til andre mennesker og især i forhold til din partner, for hvis du ikke kender dine grænser, kan du ikke bevare en relation ret længe og hvis den varer længe, så er det med skrig og skrål og en masse ballade og det er slet ikke respekt.
De fleste gange er det ikke partneren der er problemet, men det er dig selv. Du forventer måske for meget, du forventer måske nogle ting som din partner slet ikke kan give dig, du kender måske slet ikke dine behov i en relation og derfor bliver det umuligt for din partner at give dig det og det ender med et brud.
Respekt handler ikke om at give men om ikke at forlange.

Hvad er respekt?

Respekt er at se et andet menneske som det er og behandle det menneske som du selv ønsker at blive behandlet.
At have respekt i et forhold handler ikke om at være ens. Jeg har hørt det mange gange i klinikken, ”vi er så ens at vi ved hvad hinanden tænker”, joh måske, men er det godt? På ingen måde, jeg vil påstå at hvis du tænker det i et forhold, handler det mere om at du ikke ønsker at få sandheden frem, men ønsker at leve på en løgn. Det er ofte ukompliceret men det har intet med kærlighed at gøre.
Respekt er at kende hinandens personlighed og elske den personlighed som den er og derved elske hinandens forskelligheder og ikke at tro fordi i ikke taler sammen så er alting godt.
Når du møder din partner, bliver du jo forelsket og du gør meget for din partner for netop at forholdet skal blive en succes fra starten. I er gode til at accepterer en masse ting og det er vel også ok, men hvorfor bliver vi ikke ved med at acceptere de ting vi gjorde i starten af forholdet? Meget enkelt, fordi vi ikke har kendt vores egne grænser. I starten lader vi ens partner overskrive egne grænser, fordi vi så gerne vil det forhold, men senere begynder vi at reagerer på grænserne og derved kommer konflikterne. At sige fra er ikke mangel på respekt, tværtimod, men det skal gøres fra starten af forholdet.

Hvorfor er følelser vigtige i parforholdet?

Når du indleder et forhold til en anden person, er du ikke mere kun ansvarlig for dig selv, men også for en anden person. De følelser den anden person har i relationen og som vedkommende giver udtryk for, er du medansvarlig for og det er vigtigt at lytte og forstå den anden person da alle følelser med et bliver begges ansvar.
Du er selv ansvarlig for dine egne følelser men når du indgår i en tæt relation, bliver de fælles følelser et fælles ansvar. Nogle gange passer følelserne slet ikke sammen og her er det vigtigt at kende dine egne følelser, fordi du hurtigt kan sige fra eller til. Det er respektfuldt at kende dine egne følelser og forstå modpartens følelser og handle derefter.
Når begge skaber et fælles fundament af følelser med respekt, er det muligt at skabe et godt og kærligt samliv.
Når du starter et forhold, er det vigtigt ikke at ville kontrollere din partners venner og familie. Jeg har mange gange hørt, ”du kan ikke lide mine venner, du kan ikke lide min familie” Du kan ikke lide alle og det er ok, men du bliver nødt til, at acceptere venner og familien nøjagtig som den er og ikke forsøge at ville ændre den. Når din partner er sammen med vennerne, behøver du ikke altid at være med ej heller familien, men du må respektere, at de er en del af din partner.
Der er mange følelser på spil og jo tættere relationen er, jo større og stærkere følelser kommer i spil, så vær opmærksom på disse følelser og lyt til dem.