Blog

Tavshed som magtmiddel i parforhold

Jeg er mange gange stødt på tavshed i parrelationer, hvor tavshed bliver brugt som et magtmiddel for at styre, kontrollere og have magt over andre. At blive ignoreret af sin partner er aldrig rart og for nogle kan det blive psykisk terror.
Tavshed kan også være skjult aggression, som den tavse skjuler og gør det ofte, fordi de ved det virker på partneren som får den ”kolde skulder” og derved får følelsen af, ikke at være accepteret. Når dette sker i parforhold, har det ofte store konsekvenser for den som møder tavsheden.
At der kan være tavshed fra en person til en anden kan også handle om magtesløshed, hvor man ikke har muligheden for at kunne kommunikere mere og tavshed kan også være begyndende depression eller lignende, men denne gang har jeg koncentreret mit oplæg omkring tavshed som magtmiddel.

Hvad er tavshed?

Når det drejer sig om, at tavshed bliver brugt som magtmiddel, er det fordi den ene part ved, at den anden ikke kan være i tavshed og derved får man magt over den anden. Så tavshed kan bruges som magtmiddel, da det gør partnere usikker, ængstelig og ofte får partneren skyld og kommer krybende tilbage for at ”bede om godt vejr”.
Så når tavshed er udspekuleret, er der altid en baggrund for tavsheden og det er kan være meget manipulerende, så tavshed er ikke kun en måde at være uvidende på, men kan så sandelig også bruges til at ”fryse sin partner ude”.

Hvad kan tavshed gøre ved partneren?

Vi reagerer heldigvis forskelligt og nogle er ligeglade og tænker, ”han bliver nok god igen” andre bliver meget påvirket af tavshed og det giver et forhold i ubalance. Når det giver ubalance, er det fordi partneren ikke ved hvordan man skal reagere på tavshed. Når det påvirker en at ens partner bliver tavs, ja så må man finde en måde at reagere på.
Når man føler sig forvirret og direkte ængstelig så handler man ofte uhensigtsmæssigt og der kan ske det, at man indrømmer nogle ting bare for at partneren skal bryde tavsheden og så bliver tavsheden jo brugt som magtmiddel.
En klient jeg havde engang udtrykte det på denne måde, ”når min mand bliver tavs bliver jeg bange for at han vil forlade mig og jeg kommer krybende til ham og beder om forladelse”. Hun bad om forladelse uanset om det var ham der var forkert på den eller ikke, hvilket jo fortalte hende, at hun faktisk var afhængig af sin partner og kunne slet ikke leve uden ham. Så voldsomt kan man reagere, hvis man ikke kan være i tavshed.

Hvad kan man gøre ved at ens partner bruger tavshed som magtmiddel?

Når du har brug for hjælp og viden til hvorfor du reagerer på tavshed, handler det jo om dig, hvorfor du bliver påvirket af tavshed. Det handler om dine følelser. Er det noget du tidligere har oplevet i din barndom, med en tidligere kæreste, fra en chef eller lignende steder, da det i de værste tilfælde kan traumatiserende at være sammen med en person der bruger tavshed som magtmiddel. Det er vigtigt at få fjernet den skyld man kan få når ens partner bliver tavs. Når du får skylden fjernet, kan du komme dertil, ”han bliver nok god igen”. Når man bliver udsat for tavshed, har den tavse jo en agenda med, hvorfor han gør det. Når du ignorerer tavsheden og ikke lader dig påvirke ligger ansvaret jo hos ham, hvornår skal han bryde tavsheden og det bliver ikke dit ansvar.
Det kan være meget svært at gøre dette men ved at få indsigt i dig selv, kan du gøre noget ved helheden og lære at det ikke handler om dig men om ham.